Nina Yang Logo   Nina Yang's Paintings Nina Yang's Calligraphy  
  About Nina Yang About Nina Yang's Company Contact Nina Yang Home Page
 
 

Love Never Fails (1 Corinthians 13:8)

"Love Is Eternal, Never Ending Stopping"
Ink on Paper 11" x 3"
 

 

 
Paintings | ChineseCalligraphy
About the Artist | About the Company | Contact Us | Home Page
Copyright © 2010 Nina Yang